Współwłaściciel nieletni

Witam, mam zarejestrowany pojazd na siebie jako współwłaściciel. Jestem niepełnoletni. Właściciel jest osobą pełnoletnią. Czy istnieje możliwość sprzedaży? Czy trzeba czekać na 18 lat?

musisz mieć zgode własciciela który ma zdolnosc do czynności cywilno-prawnych i jest twoim opiekunem. Czyli osoby pełnoletniej.

Sa pogloski ze musze iść do sądu po zaświadczenie o możliwości sprzedaży jako majątek dziecka. To nadal istnieje?

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego dziecka składa do Sądu rodzic/opiekun prawny.

Ale jest rozprawa w sądzie czy to tylko kwestia pójścia do sądu?

Nie, czeka się na postanowienie Sądu Rodzinnego (u mnie) ok. 2-3 tygodni.
Opłata za złożenie wniosku ok. 40 zł . Do wniosku dołączyć trzeba załączniki: odpis aktu urodzenia dziecka, dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku dziedziczenia pojazdu - odpis aktu zgonu, odpis postanowienia, ew. akt notarialny.

Witam, w spadu po mężu ja i moja 2 letnia córka otrzymałyśmy auto. Gdybym chciała go zezłomować muszę mieć zgodę sądu rodzinnego?