Obowiązkowy przegląd techniczny - pytanie

Witam, 2 tyg temu zakupiłem motorower (2008r) w którym przegląd (bezterminowy) był zrobiony w tymże roku (listopad). Jutro chciałem jechać przerejestrować go na siebie. Czy będę mógł pojechać nim na stacje kontroli pojazdów? Czy wbiją mi przegląd?
Rurek

Jesli jest sprawny technicznie, to nie masz sie o co martwic.

Bez przeglądu go nie zarejestrujesz, najpierw pojedź na stację kontroli pojazdów, potem do urzędu.

Rozumiem że przebiją mi pieczątkę na nowy dowód, tak?

tak.

Ze strony Policji:
"Badania techniczne motorowerów

Jeżeli jesteś właścicielem motoroweru, to pamiętaj, że w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów. Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) właściciel motoroweru jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Okresowe badanie techniczne motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Jednocześnie dyspozycja art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802) określa, że „właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 08.07.2009 r. Tak więc wskazany powyżej roczny termin na przeprowadzenie badania technicznego motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata upłynie z dniem 8 lipca 2010 r."

za:http://www.myszkow.slaska.policja.gov.pl/badania-techniczne-motorowerow/