450cm na "B" ?

Osobę posiadającą prawo jazdy kategorii B od co najmniej 6 lat uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 450 cm3, mocy nieprzekraczającej 36 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0.6 kW/kg.??? Proszę o sze o rozwinięcie tego tematu.

gdzie takie coś wyczytałes?